Şirehan Hotel

Tarihçe

“Allah mübarek etsin, güzel, gönül çeken, yüksek bir han oldu.
Nice yüksek er ona tenezzül etseler, yani konup göçseler yakışır.
O, elbette hem hayırlı, hem uğurlu olur.
Çünkü Abdülmecit Han’ın zamanında yapılmıştır”

Şair Hasırcı Zade Hacı Mehmet Ağa Şire Han’ın kuzey kapısı üzerindeki kitabede yazdığı şiirde işte böyle anlatıyor…

Şire han, 1885 yılında Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle inşa ettiği, vergi veremeyen halkın inşaatında çalıştığı, çalışamayanların ise han bitimine kadar gelip dualar ettikleri han Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerinden biridir.

Kesme taştan inşa edilmiş iki katlı hanlar gurubundan olan hanın çok sayıda odası ayrıca bir de ahırı bulunmakta. Yapı olarak handan çok kervansaray görünümündeki hanın doğu, batı ve kuzey yönündeki üç kapından avluya girilmekte, avlunun dört yanından merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır. İkinci katta sofa ve kemerli revakların arkasında odalar sıralanmış. Hanın üç cephesinde yer alan kitabelerden yapı hakkında bilgi edinmek mümkün. Diger hanlardan ayıran özelliği ise üç cephesinde anıtsal taç kapıların yer alması. Kare planlı olan han, kervansaray işlevinde yapılmış ve uzun yıllar bu şekilde hizmet etmiştir.

Şirehan İpek yolunun üzerinde ve Gaziantep’ten Kore’ye kadar uzanan en büyük Kervansaraydır. Gaziantep, Uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ile Akdeniz arasında yer alan Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından biridir. İpek Yolu üzerinde bulunması, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşim yeri olmasının yanı sıra Gaziantep’in ekonomik ve kültürel zenginliğini arttırmıştır. Gaziantep’te XX. yüzyılın başlarında otuz bir han bulunmasına karşın çok azı günümüzde varlığını sürdürmektedir.

Restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz dönemlerde başlanan Şirehan gelecek nesillere güvenle intikal edebilecek bir niteliğe gelmiş ve işlevine uygun olarak konaklama merkezi olarak 2013 Mayıs ayında hizmete girmiştir. 111 oda ve 200 yatak kapasitesi, 1 kral dairesi, 10 özel oda, 2 junior suit ve 5 ayrı toplantı ve a 1 adet balo salonuna sahip olan Şirehan Hotel 2’şer bin metre kareden oluşan iki avlusuyla yaz düğünleri ve balolarıyla kokteyller için de önemli bir mekan olma özelliğini taşıyor.

Coğrafi konum olarak Gaziantep ili, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği noktada yer alır ki bu bölge alan ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında, güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Özellikle tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması, Gaziantep’in önemini arttırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır. Suriye’ye komşu bir sınır ili olan Gaziantep’in büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı kesiminde, bir bölümü de Akdeniz bölgesinin doğusunda yer alır. Gaziantep; doğuda Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ; Kuzeydoğu’dan Adıyaman’ın Besni, kuzeyden Kahramanmaraş’ın Pazarcık, batıdan ise Osmaniye’nin Bahçe ve güneybatısı Hatay’ın Hassa ilçeleri, güneyi ise Kilis il sınırlarıyla çevrilidir.

Gaziantep’in eski adı olan AYINTAP’ı, suyunun güzelliğinden ve bolluğundan dolayı aldığı söylenmektedir. Zira, “ayın”; pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla “tab”; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir.Fransız kuvvetlerine karşı 6.317 şehit vermesine rağmen yılmadan, cesaretle eşsiz bir direniş göstermesi nedeniyle 6 Şubat 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından “gazilik” unvanına layık görüldüğünden “Gaziayıntab” olmuştur. 1928 yılında ise, şehrin adı GAZİANTEP olarak değiştirilmiştir.

Camiiler, Türbeler, Kiliseler :

1860 yılında Fransız Misyonerler ve III. Napolyon’un yardımıyla inşa edilen Kendirli Kilisesi görülmeye değerdir. Merkezde bulunan St. Mary Kilisesi bugünkü adı ile Kurtuluş Camii 1873 – 1892 arasında Sarkis Balyan tasarımına göre taş ustası Sarkis Taşcıyan tarafından inşa edilmiştir.

Gaziantep’ te, yol çalışması sırasında tesadüf eseri ortaya çıkarılan Aziz Pedros Kilisesi 1723 yılında inşaa edilmiştir, bugün Ömer Ersoy Kültür Merkezi adı altında müzeye dönüştürülmüştür.

İle yer alan Ökkeşiye Hazretleri, Yuşa Peygamber ve Pirsefa Hazretleri Türbesi görülmeye değer turizm çekim merkezleridir.

Hanlar :

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Gaziantep’te bu dönemden kalma pek çok han ve kervansaray bulunmaktadır. Tuz Hanı, Şire Hanı, Tütün Hanı, Hışva Hanı, Mecidiye Hanı, Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı, Kürkçü Hanı, Belediye Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni (Yüzükçü) Han, Hacı Ömer Hanı ve Millet Hanı önemlileridir.

1998 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan ve 2002 yılında tamamlanan Doğal Hayatı Koruma Alanı ( Hayvanat Bahçesi ) şu anda Türkiye’nin en geniş alanına sahip ; Avrupa ‘da ise belirli bir sıralamaya girmiş görülmeye değer bir yerdir.

Müzeler ;

Gaziantep Arkeoloji Müzesi (Dünyanın 2. en büyük mozaik müzesi) (….km)
Hasan Süzer Etnografya Müzesi (….km)
Medusa Cam Eserleri Müzesi(….km)
Emine Göğüş Mutfak Müzesi(….km)
Gaziantep Kalesi(….km)
Rumkale(….km)

 

Gaziantep Hayvanat Bahçesi,

100 dönümlük alana kurulmuş Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun alan olarak birinci, Dünya’nın üçüncü, Avrupa’nın ikinci en büyük hayvanat bahçesi.